Byggnads Västerbotten

Utbildningar som finns att gå

Medlemsutbildning-Medlem i facket 3 dagar tillsammans med ABF/Lo
Inga förkunskaper  
Innehåll: Kursen har som mål att skapa kunskap och engagemang kring fackföreningens idé och -hur man som medlem kan påverka sin fackliga organisation. - Vad gör facket ? - Vad får jag för pengarna?                     - Kollektivavtal , vad är det bra för?                                                                         Byggnads står för deltagaravgift,  samt ersättning för förlorad förtjänst. 

2019
Umeå           11-13 November  
Skellefteå     06-08 November

2020
Umeå  17-19 Februari, 16-18 Mars, 11-13 Maj , 7-9 September, 
5-7 Oktober , 2-4 November

Skellefteå  29-31 Januari , 25-27 Mars , 22-23 April , 9-11 September , 7-9 Oktober 2-4 December

 

                                                                                                     
Praktisk Ergonomi för unga. 3 dar Rönneberga (arbetsmiljö och skyddsfrågor) Förkunskaper: Medlemmar under 30 år, Medlemsutbildning och Påfarten Ers Utbildnings arvode.

Facklig Politisk  tvärfacklig utbildning 3 dagar
Du får kunskap om välfärdssamhället, ideologier och facklig-politiska perspektiv.  Lämpliga förkunskaper: Påfarten, Medlemsutbildning- Medlem i facket,    Utbildningsarvode.

2019
Medlefors Skellefteå  04-06 December
Umeå   18-20 November
2020
Umeå 18-20 Maj ,  7-9 December
Skellefteå  19-21 Februari, 13-15 Maj , 4-6 November

LO-kursen Insikter- idelogi,ledarskap och organisation 5+5 dagar Lämpliga förkunskaper: Påfarten,Medlemsutbildning- Medlem i Facket  och grundutbildning FFV  ,   Ersättning Utbildningsarvode, förlorad arb


LO-Kursen Att informera och Agitera - 5 dagar
Är du fackligt förtroendevald och känner att du behöver träning och verktyg för att kunna tala inför grupp och ge dig in i dikussioner så är detta en utbildning för dig
Ers Utbildningsarvode , förlorad arb

Påfarten 1 dag Handlar om fackets historia/uppdrag som FFV. Förkunskaper: inga. För nyvalda FFV,Lagbasar,Skyddsombud Ers Beroende på deltagare Stipendie, arvode, förlorad förtjänst arbetsgivaren.

LO Ungdoms utbildningar 2018 Byggnads står för ersättning Stipendiefond/arvode

Om Facket , Vad står facket för  och vilkarättigheter har du på jobbet? Få en första inblick i den fackliga organisationen, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på jobbet. För dig mellan 18-30 år, inga förkunskaper , arvode/stipendium
anmäl till fackförbundet. 
Umeå , Folkets Hus  4-5 November och 9-10 December

Funderar du på vilket utbud av utbildningar förbundet kan erbjuda gör ett besök på

 http://www.byggnads.se/medlem/utbildning/

Ni anmäler er till Byggnads Västerbotten, Anmäl er i god tid. minst tre veckor innan kursstart  OBS! Arbetsgivaren måste meddelas minst två veckor före kursstart.

Anmälan till :

Gunnar Holmlund 010-601 12 48   mail: gunnar.holmlund@byggnads.se

Carina Lundmark 010-601 12 43   mail: carina.lundmark@byggnads.se

OBS! Fler utbildningar finns hör gärna av er.

Granskad:
Sidansvarig: Carina Lundmark