Byggnads Västerbotten

Styrelsen Byggnads Västerbotten

Styrelsen Byggnads Västerbotten.
 
Ordinarie ledamöter:
Thomas Rolén, Sven-Eric Rönnlund, Bertil Jonsson,
Joel Öhman, Sune Bergström, Fredrik Eriksson,
Roland Sandström , Rickard Eriksson och
Anders Kolbengtsson

 Suppleanter:
Sune Söderberg, Jan Eklund, Tomas Holmqvist och
Mikael Pettersson

Uppdaterad: