Byggnads Västerbotten

Dataskydd

Vi på Byggnads förbehåller oss rätten att radera inlägg, kommentarer, länkar och publikationer som enligt vår bedömning är kränkande, stötande, syftar till marknadsföring av annan verksamhet, innebär marknadsmässig misskreditering, upphovsrättsintrång, brottslig verksamhet eller liknande. Vi förbehåller oss också rätten att stänga av följare och rapportera vidare till Facebook. Om du lägger märke till sådana uppgifter som beskrivits ovan välkomnas du att meddela oss det omgående.

Det är inte tillåtet att dela känslig information om annan när du publicerar frågor och kommentarer på vår sida. Känslig information kan vara sådant som facktillhörighet, sexuell läggning, religion m.m. Vi rekommenderar även att du använder dig av taggnings-funktionen om du vill göra vänner eller bekanta uppmärksamma på våra inlägg, på så sätt informerar du dem om att deras namn finns på vår sida.

Facebook är primärt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter på denna plattform. Däremot är Byggnads att anse som ansvariga för viss behandling som sker på vår sida, därför vill vi informera dig om vår personuppgiftsbehandling. Du kan hitta vår Integritetspolicy här: https://www.byggnads.se/dataskydd/

Vi granskar inlägg och kommentarer på vår sida måndag- fredag 9.00-17.00. Inlägg gallras fortlöpande under dessa tider.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du finner att något material på vår sida strider mot lag eller som du av andra skäl önskar bli borttaget.

Vänligen var uppmärksam på att allt innehåll och inlägg måste följa Facebooks användarvillkor och Facebook´s Private Policy.

Uppdaterad: