Byggnads Västerbotten

Aktuellt

 

 • Nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

  Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för Byggnads. Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har vi därför förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs gärna mer här: https://www.byggnads...

 • Principöverenskommelse träffad mellan Byggnads regioner och NCC

  Byggnads regioner och NCC har träffat en principöverenskommelse gällande lönemodeller. För att överenskommelsen ska bli giltig så måste den antas av Byggnads samtliga 11 regioner. Om den antas kommer den att tillämpas på NCCs arbetsplatser i hela lan...

 • Hallå där Robin Nathanaelsson!

  Du har projektanställts i region Västerbotten för att utveckla fackligt förtroendevalda, och därmed också stärka vårt organiseringsarbete. Vad innebär det? – Det betyder att anordna träffar för våra förtroendevalda, hålla utvecklingssamtal med MB-gru...

 • Byggsemestern 2018

  Västerbottens län förläggs byggsemestern med 4 veckor i en följd inom tidsperioden 9 Juli - 3Augusti 2018, dvs veckorna 28-31. Semestern är enligt lag 25 semesterdagar. Resterande semesterledighet förläggs efter samråd mellan arbetsgivare och arbetst...

 • Årsmöte Regionsfullmäktige 2018

  Handlingarna är tillgängliga för behöriga, därför behövs det ett lösenord för att få tillgång till dom

Granskad: