Byggnads Skåne

Från vänster: Ola Wendel, Kim Thomsen, Christian Jönsson, Niclas Svanberg, Marcus Eriksson, Mats Preutz, Jörgen Svensson, Håkan Jönsson, Joakim Högman, Jonas Sjöberg, Mats Johansson. Frånvarande: Roland Wiking, Christian Ljungdell, Peter Olsson, Bennet Justusson.

Regionstyrelsen

Nuvarande regionstyrelse valdes vid årsmötet 23 mars 2019.

Regionstyrelsen 2019 för Byggnads Skåne har följande sammansättning:

Ordinarie:
Jonas Sjöberg - ordförande, Niclas Svanberg - vice ordförande, Marcus Eriksson -ekonomiansvarig, Roland Wiking- avtalsansvarig, Jörgen Svensson - sekreterare, Christian Ljungdell, Kim Thomsen, Håkan Jönsson, Christian Jönsson, Mats Preutz, Peter Olsson, Bennet Justusson, Joakim Högman

Suppleanter:
Christoffer Lindal Strand, Håkan Andersson, Rickard Axtelius, Mats Johansson

Adjungerad från Skånes Unga Byggare:
Ola Wendel

Revisorer ordinarie:
Pär Göransson, Per Pedersen

Suppleanter:
Anna Glas, Richard Hörstedt, Attilla Juhász

Arbetsutskottet – AU
Jonas Sjöberg, ordförande
Niclas Svanberg, vice ordförande
Marcus Eriksson, ekonomiansvarig
Roland Wiking, avtalsansvarig
Jörgen Svensson, sekreterare

Vill du komma i kontakt med regionstyrelsen så skickar du e-post till skane@byggnads.se eller tar kontakt med ordförande Jonas Sjöberg.

Uppdaterad: