Byggnads Skåne

Skånes Unga Byggare

Skånes Unga Byggare (SUB) arbetar med att lyfta frågor för alla under 30 i Byggnads. Vi anordnar utbildningar, hjälper lokala ungdomsklubbar att nå ut med sin verksamhet samt träffas regelbundet för att ha kul ihop.

Under 2015 har vi varit ute på skolor och informerat, drivit kampanjen "rött kort till FIFA", varit på mässor, gjort filmer, kraftigt ökat aktiviteten på sociala medier, deltagit på ett flertal konferenser samt avslutade året med att dra igång en kampanj för sänkt arbetstid.

Vill du engagera dig? Mejla NU!

Uppdaterad: