Byggnads Skåne

Om att vara fackligt förtroendevald

Som förtroendevald i Byggnads behöver du aldrig stå ensam. Du kan alltid räkna med hjälp och stöd om det uppstår problem. Självklart ska du aldrig tveka att kontakta din region om du känner dig osäker i någon facklig fråga.

Vad innebär det att vara facklig förtroendevald?

Dina insatser som facklig förtroendevald är avgörande för Byggnads styrka på arbetsplatsen. Du är en viktig länk i kedjan som gör Byggnads till ett starkt lag.
Som förtroendevald har du ett mycket viktigt fackligt uppdrag. Du är vald och utsedd att företräda dina kamrater gentemot arbetsgivaren och du är också kontaktlänk mellan arbetsplatsen och regionen. Det är ett förtroende som kräver en hel del av dig men som också ger dig mycket tillbaka.

Som förtroendevald blir du bland annat informationsmottagare. I klartext betyder det att du har ansvar för att föra information, i båda riktningarna, mellan dina arbetskamrater på arbetsplatsen och regionen. Dessutom ska du bevaka att avtalet följs på arbetsplatsen eller, om du arbetar i ett specialföretag med många kortvariga arbetsplatser, inom turordningsområdet. 

Skyddsombudet - din närmsta fackliga företrädare

På arbetsplatser med fler än fem anställda ska det finnas ett eller flera skyddsombud som väljs och utses av arbetskamraterna och den fackliga organisationen. Skyddsombudet företräder sina arbetskamrater och bevakar arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det fackliga skyddsombudet ser till att säkerhetsanordningar och avtal hålls av arbetsgivaren. Utan ett skyddsombud på din arbetsplats ökar risker för olyckor, förslitningsmoment och dåliga arbetsvillkor. 

MB-ledamoten - viktig för vår fackliga styrka

MB-verksamheten är ryggraden i Byggnads när det handlar om nästan alla fackliga frågor utom lön. Medbestämmandet, inflytandet och möjligheterna till samverkan med arbetsgivarna är något vi och de andra fackförbunden tillsammans har kämpat hårt för att få.

MB-ledamöterna är arbetskamrater som bygger relationer med platschefer och andra höjdare, och som i möten, samråd och förhandling för medlemmarnas talan i nästan alla frågor. Ensam kan vara fantastiskt duktig, men fackets filosofi är att det är genom kollektivet vi blir starka. Därför är ingen MB-ledamot ensam. Alla MB-ledamöter ingår i en MB-grupp som utgör basen för vår fackliga verksamhet.

Med en väl fungerande MB-verksamhet får vi en säkrare arbetsmiljö, mer inflytande över hur jobbet planeras och vi tar vara på alla tillfällen att göra vår åsikt till en del av företagens beslut.

Lagbas - arbetslagets företrädare på arbetsplatsen

Som lagbas är du arbetslagets företrädare på arbetsplatsen.

Hur blir jag FFV/Lagbas/SO/MB?

Har du frågor om hur det går till att bli förtroendevald, kontakta Chatarina Holmberg via telefon 010 - 601 13 42 eller mejl chatarina.holmberg@byggnads.se.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Byggnads Skåne
Kategorier: