Byggnads Skåne

Din medlemstidning

Byggnads Skåne har en medlemstidning som heter Byggnads Skåne vilken kommer fem gånger om året.

Från september 2018 kommer Byggnads Skåne att skickas som en bilaga till tidningen Byggnadsarbetaren.

Om du har tips, idéer eller synpunkter: mejla skane@byggnads.se.

Ansvarig utgivare: Jonas Sjöberg, 010-601 13 64, jonas.sjoberg@byggnads.se

Uppdaterad: