Kontakt

Byggnads medlemscenter Byggnads Nu!

För stöd och rådgivning till dig som är medlem, förtroendevald eller anställd i Byggnads. Du får svar på frågor om löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö, försäkringar, semester, arbetsskador och annat.

Regioner

Byggnads är organiserat i elva regioner runt om i landet. På regionskontoren finns anställda med olika specialkunskaper, som ger medlemmarna service samt stöder de förtroendevalda i deras arbete.

A-kassan

Kontaktuppgifter till a-kassan.

Sociala medier

Förbundskontoret

Kontaktuppgifter till all vår personal på förbundskontoret finns under respektive enhet:

Ledningsstaben

Ledningsstaben består av de fyra kongressvalda ombudsmän som utgör förbundsledningen. De har det övergripande ansvaret för förbundets verksamhet. I staben hittar du även deras närmaste medarbetare.

Avtalsenheten

Avtalsenheten bedriver utvecklingsarbete när det gäller kollektivavtalens utformning och regler, följer upp efterlevnaden av kollektivavtal och lagstiftning på arbetsmarknaden, genomför tvisteförhandlingar och tar även fram lönestatistik.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten arbetar med allt kring intern och extern information som opinionsbildning, press, webb och sociala medier, omvärldsbevakning, politisk bevakning samt bevakning av närings- och arbetsmarknadspolitiska frågor.

Har du frågor och synpunkter på innehållet på byggnads.se så kontakta gärna webbredaktionen.

Organisationsenheten

Organisationsenheten har hand om facklig utbildning för medlemmar och förtroendevalda, ungdomsfrågor, medlemsrekrytering och organisationsfrågor. Enheten har även hand om medbestämmandefrågor, lärlingsfrågor, arbetsmiljö och försäkringar.

Medlemscentret Byggnads Nu!

Medlemscentret Byggnads Nu! ger stöd och rådgiving till dig som är medlem, förtroendevald eller anställd i Byggnads. Du får svar på frågor om löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö, försäkringar, semester, arbetsskador och annat.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet. Den består av förbundsordföranden, andre förbundsordföranden, förbundssekreteraren, avtalssekreteraren samt en ledamot från varje region.

Uppdaterad:
Kategorier: