Byggnads kongress

Byggnads kongress 2022

Den 19–22 maj 2022 genomfördes Byggnads kongress. Då fattades beslut om Byggnads långsiktiga verksamhet. Sidan kommer inom kort uppdateras med mer info om kongressens resultat.

Filmer från kongresshallen

Här kan du se filmer från kongresshallen. Bland annat statsminister Magdalena Anderssons (S) tal. 

Nyheter, bilder och filmer från Byggnads kongress

Läs senaste nyheterna från kongressen.

Bildgalleri - bilder från kongressen

Filmer från kongressen

Material

Underlag till det som kommer att diskuteras och hanteras under kongressen hittar du här. Här finns motioner och utlåtanden, budgetberedningens förslag till budget, förslag till nya stadgar och Byggnads 2030.

Byggnads kongresskola

Vill du lära dig mer om arbetet före, under och efter kongressen kan du läsa mer i Byggnads kongresskola.

Vision för Byggnads 2030

Ett arbete för att ta fram en ny vision för Byggnads har pågått under hela 2021. Resultatet av ett tusental enkäter har nu bearbetats och ett förslag kommer att presenteras under kongressen. Mer information om Byggnads 2030 finns här.

Om kongressen

Kongressen är Byggnads högsta beslutande instans. Den behandlar och beslutar om vår långsiktiga verksamhet. På kongressen är alla regioner representerade. Ombuden utses av regionernas fullmäktige. Kongressen väljer förbundsstyrelse och utser ledamöter till förbundsfullmäktige (förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna).

Byggnads senaste kongress ägde rum den 19–22 maj 2022 i Stockholm.

Uppdaterad: