VVS-montörer

VVS-montörer installerar värme, vatten och avlopp i bostäder och mindre industrianläggningar. De arbetar också med service och underhåll av fastigheter.

Det finns två utbildningsvägar för VVS-montören, antingen treårigt gymnasium (Energiprogrammet och därefter två års färdigutbildning i företag), eller fem års företagsutbildning. Efter utbildning avläggs yrkesexamen.

I en skola i Säffle träffar vi Stefan Svensson. Han jobbar som VVS-installatör åt Hagfors rör. Här på skolan håller Stefan på med att justera värmeanläggningen. Stefan har jobbat med VVS i 20 år, och trivs fortfarande bra.

Stefan jobbar både med installationsjobb, både nybyggen och ROT-jobb, och en hel del med servicejobb. Under en period arbetade han också i industrin, och det arbetet är lite annorlunda. Då arbetar man mer inne i järnverket med rördragning, eller nere i kulvertarna. Stefan, som har erfarenhet både från industrin och från installation och service tycker att VVS-montör är ett bra yrkesval.

Uppdaterad: