Praktisk information

Ansökan

När du vill gå en utbildning och uppfyller de förhandskrav som kan finnas tar du kontakt med regionens utbildningsansvarige. (I beskrivningen av varje utbildning finns förhandskraven med.) Detta bör göras senast åtta veckor före kursstart eller två veckor före sista anmälningsdatum.

Senast tre–fyra veckor före utbildningsstart får de sökande besked från förbundet eller LO om de är antagna till utbildningen eller inte. Detta besked kommer alltid skriftligt, direkt hem till deltagaren.

Rätt till ledighet

Enligt studieledighetslagen kan arbetsgivaren aldrig neka en anställd ledighet för facklig utbildning. Arbetsgivaren kan däremot skjuta upp ledigheten med 14 dagar. Det betyder att ledighetsansökan måste lämnas in till arbetsgivaren senast 14 dagar innan utbildningen börjar. Då är deltagaren i praktiken garanterad ledighet under utbildningen.

Är man fackligt förtroendevald har man dessutom stöd i förtroendemannalagen för ledighet vid utbildning för uppdraget. För mer utförlig information, studera studieledighets- och förtroendemannalagen eller kontakta regionens utbildningsansvarige.

Ekonomi

Alla förbunds- och LO-utbildningar är kostnadsfria för Byggnads medlemmar. I normalfallet får deltagaren följande ersättning vid centrala veckoutbildningar på Rönneberga eller på någon av LOs kursgårdar.

Ett skattefritt stipendium om 106 kronor per timme, om utbildningen är av mer allmän karaktär eller om deltagaren saknar uppdrag. 

Ett beskattningsbart utbildningsarvode om 179 kronor per timme, om deltagaren har uppdrag och utbildningen syftar till att stärka deltagaren i sitt uppdrag.

Förbundet ersätter även anslutningsresor med buss eller taxi om resan anses befogad och originalkvitto bifogas. Det är också ganska vanligt att regionerna utökar stipendiet eller utbildningsarvodet med ytterligare några kronor. Fråga regionens utbildningsansvarige för besked om hur det fungerar i din region.

Resa

När regionerna anmäler en medlem till en förbundsutbildning anger de hur deltagaren ska resa. Det är viktigt att tala om ifall man behöver anslutningsresa. Några dagar efter det skriftliga beskedet om att medlemmen är uttagen till en utbildning, kommer även tåg- eller flygbiljetterna till utbildningen. Deltagaren får också biljetter för eventuella anslutningsresor till och från tåg eller flyg, om regionen har beställt detta. Biljetterna skickas till deltagaren direkt från resebyrån via post, e-post eller sms. Vid Arlanda eller Stockholms central finns en abonnerad buss som tar deltagaren direkt till Rönneberga.

Rönneberga kursgård

Byggnads centrala utbildningar genomförs på Rönneberga kursgård som är belägen på Lidingö, cirka 15 kilometer från Stockholms centrum. Rönneberga ligger mycket naturskönt och erbjuder en trivsam utbildningsmiljö med många möjligheter till aktiv fritid.

Uppdaterad: