Viktiga lagar

Alla dina rättigheter du har på jobbet regleras genom lagar och genom kollektivavtal. Har du inget kollektivavtal på din arbetsplats gäller bara lagen.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen finns till för du ska ha en god arbetsmiljö på ditt jobb. Den anger i stora drag vilka krav som ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar olika aktörer, framförallt arbetsgivaren, har. Arbetsmiljölagen berör allt som har med arbetsmiljö att göra: fysiska, organisatoriska, psykiska och sociala.

Läs mer om Arbetsmiljölagen på Arbetsmiljöverket

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen finns till för att motverka diskriminering och på andra sätt underlätta och stödja lika rättigheter och möjligheter oavsett vad du har för kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Läs mer om diskriminering på arbetet på Diskrimineringsombudsmannen

Förtroendemannalagen

Förtroendemannalagen beskriver vad en fackligt förtroendevald får göra och inte göra på arbetstid om företaget har kollektivavtal. Den säger bland annat att arbetsgivaren inte får hindra en fackligt förtroendevald att fullgöra sitt uppdrag. Den säger även att den som är fackligt förtroendevald inte får ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor på grund av sitt uppdrag.

Läs mer om Förtroendemannalagen på riksdagen.se

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd skyddar sig som arbetstagare vid uppsägning. Där finns det regler om turordning vid uppsägning, förtur vid återanställning, lön under uppsägningstiden och att du bara får sägas upp på grund av ”saklig grund”.

Läs mer om Lagen om anställningsskydd på Sveriges riksdag

Semesterlagen

Enligt semsterlagen har alla som arbetar rätt till 25 stycken semesterdagar och du har rätt till minst fyra veckors sammanshängande semester under sommarmånaderna juni, juli och augusti.

Läs mer om semesterlagen

Studieledighetslagen

Enligt studieledighetslagen får du vara ledig från jobbet för att utbilda dig, samt återgå till arbetet med samma eller likvärdiga villkor efter du har avslutat dina studier. Kravet är att du måste har varit anställd senaste sex månaderna. Gäller det fackliga studier får du ledigt även som nyanställd. Du behöver inte läsa en utbildning inom samma område som ditt arbete för att bli beviljad studieledigt. 

Läs mer om studieledighetslagen på Sveriges riksdag

Frågor och svar

 • Under året har du rätt att vara ledig med betalt på vissa högtidsdagar – så kallad helglön. I vissa fall rör det sig om heldagar ("röda dagar") som infaller under måndag till fredag (exempelvis annandag påsk). I andra fall rör det sig om dagar som inte är röda, men där du ändå har ledigt – ofta kallade fridagar (exempelvis julafton). I ett tredje fall infaller högtidsdagen alltid på en lördag eller söndag (exempelvis påskafton/påskdagen), och om du inte arbetar då så påverkas du förstås inte. Här får du reda på när du är ledig och när du får helglön och inte.

   

 • Byggavtalet

  Kläder

  Arbetsgivaren tillhandahåller en omgång överdragskläder varje 12-månadersperiod. Anställningen ska avses pågå mer än tre månader. Med överdragskläder avses hängselbyxa/midjebyxa med blus eller ofodrad overall.

  Skor

  Arbetsgivaren bekostar ett par skyddsskor per 12 månadersperiod eller när de är utslitna. Med skyddsskor menas skor, kängor , stövlar med spiktrampskydd och skyddståhätta.

  Verktyg

  Arbetsgivaren tillhandahåller verktygen. Om inte arbetet bedrivs enligt raka ackordslistan där det är beskrivet vad arbetstagaren skall tillhandahålla.

   

 • Timavlönade

  Din semesterlön beräknas på din totala intjänade lön under intjänandeåret 1 april - 31 mars.

  A-kassan betalar inte de 10 första dagarna vid semesterpermittering.

  Om arbetstagare slutar sin anställning ska semesterersättning för samtlig intjänad semester utbetalas i samband med slutlön eller senast en månad efter anställningens upphörande (semesterlagen).

  Byggavtalet: 13%

  Entreprenadmaskin-, VVS och Kyl Teknikinstallations- och Glasmästeriavtalet: 13,1%

  Plåt- och Ventilationsavtalet: 13,2%

  Bemanningsavtalet: 13%, för anställda den 30 april 2013 och tidigare: 13,3 % 

  Månadsavlönade

  Din semesterlön är den vid semestertillfället den aktuella vecko- eller månadslönen och ett semestertillägg.

  Semestertillägget är i procent av den aktuella månadslönen för varje betald semesterdag.

  Intjänad semester utbetalas i samband med slutlön eller senast en månad efter anställningens avslutande.

  Semesterpermittering betalas av arbetsgivaren fr.o.m. 11:e permitteringsdagen.

  A-kassan betalar inte ut ersättning i samband med semester.

  Byggavtalet: 0,8%

  VVS och Kyl Teknikinstallations-, Plåt- och Ventilations-, Entreprenadmaskin- och Glasmästeriavtalet: 1,1%

  Mer info om semesterlön hittar du här

 • Om du slutar på ditt jobb så ska din slutlön betalas ut en månad efter avslutad tjänst (om ni inte kommit överens om något annat). Slutlönen kan bestå av kvarvarande/betalda semesterdagar, eventuell lön, arbetstidsförkortning etc.

Uppdaterad:
Kategorier: