Att jobba svart

Att jobba svart betyder att du inte betalar någon skatt. Något som kan verka bra eftersom du får snabba pengar, men genom att jobba svart har du mycket att förlora och du tar väldigt stora risker. Dessutom är det brottsligt att jobba svart.

Se kortfilmen ”En dyrköpt läxa” om den unga byggkillen Alexander. Han råkar ut för en olycka på bygget och får uppleva vilka konsekvenser det får för honom att ha jobbat svart under ett par år.

Du förlorar på att jobba svart!

Genom att jobba svart förlorar du många av dina rättigheter som ett vitt jobb innebär. Om du jobbar svart saknar du ett riktigt anställningsbevis, verkliga arbetsrättigheter och löneskydd.

Risker med att jobba svart:

  • Du får ingen ersättning när du blir sjuk, arbetslös eller är föräldraledig.
  • Du har ingen rätt till semester, varken betald eller obetald. Du som är föräldraledig har ingen rätt att få vara ledig med ditt barn.
  • Du får ingen pensionsgrundande inkomst, vilket betyder att du får lägre pensionsersättning när du går i pension.
  • Du får sämre arbetstrygghet eftersom aretsgivarens avtal och försäkringar inte gäller för dig. Om du skulle råka ut för en olycka på arbetsplatsen får du ingen ersättning.
  • Du kan bli tvungen att själv betala den skatt som arbetsgivaren skulle ha betalat in.
  • Du kan åtalas och dömas till böter och är brottet mycket allvarligt kan du dömas till fängelse.
Uppdaterad: