Arbetsmiljöveckan 2022

Varje år vecka 43 har Byggnads Arbetsmiljövecka där skyddsombud i hela landet gör extra kontroller. 2022 fokuserar vi extra på psykosocial arbetsmiljö.

Alla ska må bra på jobbet

Ohälsosam arbetsbelastning, kränkningar eller mobbning leder ofta till psykisk ohälsa. Därför är förebyggande riskbedömningar en viktig del i ett sunt arbetsliv och en bra arbetsmiljö. Under Arbetsmiljöveckan genomför vi extra kontroller över hela landet.

Tänk på att:

 • Det är arbetsgivarens ansvar att se till att din arbetsbelastning är rimlig.
 • Du har rätt att medverka i utformningen av din arbetssituation.
 • Din arbetsgivare ska arbeta mot kränkande handlingar och ha rutiner om något händer.
 • Larma alltid om någon på arbetsplatsen far illa.
Arbetsmiljö

Checklista för psykosocial arbetsmiljö

OBS! Den här checklistan ska du använda när du gör kontroller på arbetsplatsen för arbetsmiljöveckan 2022. 

Till checklistan


Testversion av checklista för utbildning

OBS! Den här checklistan är en testversion som endast är till för utbildning inför arbetsmiljöveckan 2022. 

Testversion av checklista för psykosocial arbetsmiljö

 • Flygblad: Arbetsmiljöveckan 2022 (2,74 MB)

  Flygblad: Arbetsmiljöveckan 2022
 • Affisch A4: Riskbedömning räddar liv! (1,22 MB)

  Affisch att sätta upp på arbetsplatsen med de åtta viktigaste arbetsmiljöområdena: belastning, fallskador, psykosocial arbetsmiljö, kemisk exponering, fallande föremål, asbest och kristallina fiber, vibrationer och buller.

  Affisch A4: Riskbedömning räddar liv!
 • Affisch A3: Riskbedömning räddar liv! (1,14 MB)

  Affisch A3: Riskbedömning räddar liv!
 • Psykisk hälsa - rätt att må bra på jobbet.pdf (2,94 MB)

  Skyddsombud i Byggnads har ett mycket viktigt uppdrag. Att påverka arbetsmiljön för dig och dina arbetskamrater gör inte bara arbetsplatsen bättre, du räddar också liv. Din roll inte bara att förebygga och följa upp arbetet med arbetsmiljön. Du är också en nyckelperson för att uppnå Byggnads vision om allas trygghet och lika värde.

 • Må bra på jobbet – så pratar vi om psykisk hälsa (811 kB)

  Du ska inte skadas, bli utsliten eller dö på jobbet. Du ska inte heller bli diskriminerad, kränkt, trakasserad eller behöva må dåligt på din arbetsplats. Därför handlar Byggnads arbetsmiljöarbete inte bara om skyddshjälmar och räcken. Att ha balans i livet, känna tillhörighet och vara tillfreds med jobbet och vardagen är minst lika viktigt.

  Må bra på jobbet – så pratar vi om psykisk hälsa

 

Uppdaterad: