Arbetsmiljöveckan 2019

Arbetsmiljöveckan 2019

Inom bygg- och anläggningsarbete finns det många risker. För att förebygga riskerna måste arbetsgivaren genomföra riskbedömningar och förebyggande åtgärder. Detta för att alla som arbetar i branschen ska slippa skador och olycksfall. Under vecka 43 undersöker vi arbetsplatserna!

Fallolyckorna toppar olycksstatistiken!

Av årets hittills elva dödsolyckor på byggarbetsplatser var åtta av dem fallolyckor. Varje år rasar dessutom många ställningar. Ofta för att de är dåligt byggda. Det är en stor risk både för de som arbetar på ställningen och allmänheten i stort. Under vecka 43 gör Byggnads skyddsombud extra skyddsronder med fokus på säkra ställningar.

– Det är dags att ställa högre krav och få till en starkare lagstiftning så att vi kommer åt ansvariga och slarvet i branschen. Det här är en helt oacceptabel utveckling, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Ställ krav på förebyggande företagshälsovård!

Minst var tredje år ska du som jobbar i byggbranschen gå på hälsoundersökning. Det är arbetsgivarens ansvar och står både i kollektivavtal och lag. Men undersökningen håller många gånger inte måttet. Ett problem är att flera aktörer på marknaden inte är godkända. Ett annat att en del arbetsgivare lägger för liten peng per anställd. Kraven som ställs vid upphandling av företagshälsovård behöver också bli högre.

– Hittills har det satsats mer på eftervården än förebyggande hälsa. Skador och sjukdomar fortsätter att öka, vilket är allvarligt, säger Byggnads arbetsmiljöombudsman Ulf Kvarnström.

Därför har Byggnads tagit fram nya riktlinjer för en branschanpassad företagshälsovård, både för innehåll och upphandling. Du som facklig företrädare har möjlighet att påverka innehållet.

Detta ska ingå i en grundläggande företagshälsovård:

  1. Genomgång av belastade muskler.
  2. Medicinsk kontroll av dina värden.
  3. Spirometri – kontroll av lungorna.
  4. Vibrationskontroll – hand och arm.
  5. Audionomisk hörselkontroll.
  • Bra upphandling av företagshälsovård – Riktlinjer för Byggnads (159 kB)

    Syftet med att ta fram riktlinjer för upphandlandet av företagshälsovård är att Byggnads medlemmar ska få så bra företagshälsovård som möjligt. Riktlinjerna ska hjälpa dig som medverkar vid tecknandet av avtal att ställa krav och se till att arbetsmiljöavtalet uppfylls.

    Bra upphandling av företagshälsovård – Riktlinjer för Byggnads
Uppdaterad: