Förtroendevald – Byggnads ansikte utåt

Som fackligt förtroendevald så representerar du dina arbetskamrater och Byggnads. Ett viktigt uppdrag som det gäller att förvalta på bästa sätt. Det är du själv, tillsammans med arbetskamraterna, som kan utveckla uppdraget. 

Som förtroendevald hamnar du många gånger i situationer som inte är planerade. De uppstår mer eller mindre spontant därför att det händer något på din arbetsplats. Ett förtroendeuppdrag är aldrig statiskt, det finns alltid nya uppdrag som väntar runt hörnet.

Vad innebär uppdraget mer konkret?

 • Kontrollera att det finns avtal med alla arbetsgivare på arbetsplatsen
 • Bevaka att arbetsgivaren följer avtal och lagar
 • Ge medlemmar råd i lättare frågor gällande lagar och kollektivavtal
 • Hålla regelbunden kontakt med förtroendevalda och Byggnads i respektive region
 • Hålla arbetskamraterna uppdaterade om:
  • Förhandlingsresultat
  • Beslut som fattats av klubb, krets, region och förbund
  • Övrig facklig verksamhet
 • Informera nyanställda, lärlingar och praktikanter om Byggnads och vilka regler som gäller på arbetsplatsen
 • Vara en kompis i stort och smått – i vått och torrt
Uppdaterad: