Lönebildning för en ny tid

Så ser förslaget på ny lönebildningsmodell ut

Nästa år är det stor avtalsrörelse på svensk arbetsmarknad, fler än två miljoner anställda ska få nya löner. 6F-förbunden – Byggnads, Fastighets, Elektrikerna, Målarna och Seko – har länge kritiserat dagens lönebildningsmodell där industrin går före och sätter ett lönemärke som hela arbetsmarknaden sedan ska följa.

Publicerad:

6F har i över 1,5 års tid arbetat med sitt stora lönebildningsprojekt ”Lönebildning för jämlikhet” och presenterar nu sitt slutförslag på ny lönebildningsmodell. Vilka ska bestämma lönerna? Går det ersätta industrinormeringen med en annan modell för lönebildning?

– Vi anser att när industri sätter lönerna för hela arbetsmarknaden så tar de alldeles för stor hänsyn till just industrins villkor och inte lika stor hänsyn till alla oss andra som jobbar i Sverige, kommenterar Byggnads ordförande Johan Lindholm. För att uppnå bred legitimitet anser vi att LO måste ha den formella makten för oss LO-förbund i avtalsfrågor och att LO-samordningen ska stå över andra sammanslutningar.

6F:s lönebildningsmodell för jämlikhet i korthet:

  • Nytt förhandlingsavtal där de fackliga parterna LO och PTK förhandlar om arbetsmarknadens löneökningstakt gentemot arbetsgivarna.
  • Kraftfulla låglönesatsningar för alla med lön under 28 000 kronor per månad.
  • Löneökningarna måste följa inflationsmålet och därmed inte följa löneökningarna i vår omvärld.
  • För LO-förbunden ska LO-samordningen ha företräde framför andra sammanslutningar och alla viktiga avtalsfrågor ska genomgå godkännande i LO:s styrelse.

Ladda ner rapporten ”Lönebildning för en ny tid”

Ladda ner kortversion av rapporten

Uppdaterad: